Wat doet een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van een organisatie. Deze raad, bestaande uit werknemersvertegenwoordigers, heeft als belangrijkste taak het bevorderen van een goede verhouding tussen werkgever en werknemers. In dit blogpost zullen we dieper ingaan op de rol en taken van een OR, hoe deze raad wordt samengesteld en hoe het functioneert.

Wat is de rol van een ondernemingsraad?

De OR is er om de belangen van de werknemers te behartigen en deze te verdedigen binnen de organisatie. Hierbij kun je denken aan zaken zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, beleid en andere zaken die van invloed zijn op de werknemers.

De OR heeft een adviserende rol en kan bijvoorbeeld advies uitbrengen over beleid en beslissingen die door de werkgever worden genomen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de werkgever niet verplicht is om de adviezen van de OR over te nemen.

Een andere belangrijke taak van de OR is de overlegstructuur tussen werkgever en werknemers in stand houden. Hierdoor kunnen zaken die van invloed zijn op de werknemers tijdig besproken worden en kan er een gezamenlijke oplossing worden gevonden.

Hoe wordt de OR samengesteld?

De OR wordt samengesteld uit werknemersvertegenwoordigers die worden gekozen door de werknemers. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens verkiezingen. De grootte van de OR is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bij bedrijven met minder dan 50 werknemers is een OR niet verplicht, bij bedrijven met meer dan 50 werknemers is een OR wel verplicht.

Het aantal werknemersvertegenwoordigers in de OR is ook afhankelijk van de grootte van de organisatie. Bij een organisatie met minder dan 100 werknemers, bestaat de OR uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Bij een organisatie met 100 tot 300 werknemers, bestaat de OR uit minimaal 3 en maximaal 11 leden. En bij een organisatie met meer dan 300 werknemers, bestaat de OR uit minimaal 3 en maximaal 15 leden.

Hoe functioneert een OR?

De OR vergadert regelmatig met de werkgever. Tijdens deze vergaderingen worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de werknemers, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, beleid en andere zaken. Hierbij kan de OR advies uitbrengen aan de werkgever en kunnen er gezamenlijke besluiten genomen worden.

In sommige gevallen heeft de OR ook instemmingsrecht of adviesrecht. Bij instemmingsrecht moet de werkgever toestemming vragen aan de OR voor bepaalde besluiten, zoals bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuw beleid. Bij adviesrecht kan de OR advies geven over besluiten, maar de werkgever is niet verplicht om dit advies over te nemen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de OR een onafhankelijke organisatie is. Dit betekent dat de werknemersvertegenwoordigers in de OR geen onderdeel zijn van het management van de organisatie en dus ook geen belang hebben bij besluiten die worden genomen. Hierdoor kan de OR eerlijk en onafhankelijk de belangen van de werknemers behartigen.

In sommige gevallen kan de OR ook beroep doen op externe experts of arbo-artsen voor advies. Zo kan de OR ook bijdragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

Conclusie

de OR heeft als belangrijkste taak het bevorderen van een goede verhouding tussen werkgever en werknemers. De OR is samengesteld uit werknemersvertegenwoordigers die worden gekozen door de werknemers en heeft een adviserende rol. Het functioneert door regelmatig met de werkgever te overleggen en indien nodig adviezen uit te brengen of instemming te geven voor bepaalde besluiten. Ook kan de OR beroep doen op externe experts om bij te dragen aan verbetering van arbeidsomstandigheden.

Total
0
Shares
Vorige
Wat doet een Office manager?
people having meeting

Wat doet een Office manager?

Als office manager ben je verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van de

Volgende
Wat doet een controller?
man having a phone call in front of a laptop

Wat doet een controller?

Als je de term “controller” hoort, denk je misschien aan iemand die

Ook interessant