Het belang van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor een veilige werkomgeving

Waar er vroeger nogal eens nonchalant over gedaan werd, zijn de gezondheid en veiligheid van werknemers een prioriteit geworden in deze tijd. De Arbowet schrijft werkgevers voor dat het hun taak is om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Dat betekent dat het essentieel is geworden voor bedrijven om te investeren in maatregelen die de risico’s op de werkplek minimaliseren of zelfs geheel elimineren. Niet alleen om werknemers te beschermen, maar ook simpelweg om aan de eerdergenoemde wet- en regelgeving te voldoen. Dit wet- en regelgeving schrijft ook voor dat je als werkgever een preventiemedewerker moet aanstellen. Na het volgen van de preventiemedewerker cursus is deze in staat tot een gedegen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). We bespreken het belang van RI&E voor een veilige werkomgeving.

Wat is risico-inventarisatie en evaluatie?

Risico-inventarisatie en evaluatie is een belangrijke en gestructureerde manier om potentiële gevaren en risico’s op de werkplek te identificeren. Vervolgens kan men deze evalueren om tot maatregelen te komen om deze gevaren en risico’s te beheersen. Het proces van RI&E omvat het systematisch onderzoeken van alle aspecten van het werk en het daarbij vaststellen wat alle mogelijke gevaren zijn die de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar kunnen brengen. Daar kunnen vervolgens in samenspraak met de werkgever en eventueel de ondernemingsraad ook preventiebeleid en veiligheidsprocedures uit voortkomen. Natuurlijk houdt niet op bij één risico-inventarisatie. Het is belangrijk dat dit proces regelmatig wordt herzien en bijgewerkt om veranderingen op de werkplek bij te houden en nieuwe risico’s te identificeren.

Afbeelding met kleding, persoon, Menselijk gezicht, muur

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het belang van RI&E

Bovenstaande klinkt natuurlijk allemaal erg formeel, maar dat neemt niet weg hoe belangrijk risico-inventarisatie en evaluatie binnen organisaties. Werknemers zijn geen robots, het zijn mensen van vlees en bloed die gewond kunnen raken en ziek kunnen worden. Dat is moreel gezien niet wenselijk, maar ook zakelijk gezien onwenselijk, omdat dit ziekteverzuim en kosten met zich mee brengt. Zet je je onvoldoende in voor een veilige en gezonde werkplek, dan kan het je zelfs op letselschadeclaims komen te staan. Door potentiële gevaren te identificeren en te evalueren, helpt RI&E bij het nemen van preventieve maatregelen om ongevallen en verwondingen te voorkomen. Ook zorgt het ervoor dat werknemers worden beschermd tegen mogelijke gezondheidsrisico’s en gevaarlijke situaties op de werkplek. Een veilige werkomgeving kan op zijn beurt ook weer leiden tot meer tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, wat – net als een laag ziekteverzuim – een positief effect heeft op de productiviteit. Daarnaast levert RI&E natuurlijk ook een essentiële bijdrage aan het voldoen aan wet- en regelgeving, waarmee boetes en juridische problemen voorkomen kunnen worden.

Risico-inventarisatie en evaluatie is dus een essentieel instrument voor organisaties met werknemers. Niet alleen in het waarborgen van een veilige werkomgeving voor werknemers, maar ook voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van een werkgever. Hoewel dat laatste duidt op een ‘noodzakelijk kwaad’, is het altijd van belang om het morele en zakelijke aspect in het achterhoofd te houden. Het is zowel goed werkgeverschap als zakelijk verstandig om je preventiebeleid op orde te hebben. Kies dus een goede preventiemedewerker uit, stuur hem of haar op de cursus, en laat diegene de risico-inventarisatie en evaluatie regelmatig voor je uitvoeren. Zo zorg je ervoor dat je een veilige en gezonde werkomgeving krijgt en behoudt.

Total
0
Shares
Vorige
Factoring maakt ondernemen makkelijker
man writing on paper

Factoring maakt ondernemen makkelijker

Als je een klein of middelgroot bedrijf hebt, ben je elke dag druk bezig

Volgende
Wat is daghandel en hoe kun je het beheersen?

Wat is daghandel en hoe kun je het beheersen?

Daghandel is een van de meest gebruikte methodes door handelaren

Ook interessant