man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Betekenis ondernemingsraad en meer relevante informatie

Als je weet dat de Rijksoverheid over iets schrijft, dan weet je dat dat iets serieus is. En zo zou je dat dus ook kunnen stellen van de ondernemingsraad (OR), want bij de eerste Google search naar dit begrip, staat die organisatie bovenaan. Sterker nog, het tweede zoekresultaat doet het ook nog steeds goed voor hen.

Anyway, de Rijksoverheid is en blijft de Rijksoverheid. Met andere woorden, de taal die wordt gebruikt is lang niet altijd zo duidelijk als je misschien zou willen. En dus, dus zullen we je in deze blog vertellen wat een ondernemingsraad is. Op een duidelijke manier, dus, zodat iedereen begrijpt wat er nou eigenlijk mee wordt bedoelt. Benieuwd? Mooi, lees maar gauw verder.

Betekenis van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Tja, het gaat, zoals je zelf misschien al wel denkt, over iets met ondernemen. In elk geval komt het ongeveer op het volgende neer:

‘De ondnemeringsraad is een vertegenwoordigend orgaan van werknemers binnen een bedrijf of organisatie. Het doel is om de belangen van van het personeel te behartigen en hun inspraak te waarborgen in zaken die het werk en de werkomgeving betreffen’.

Oke, dus het gaat iets minder over ‘ondernemen’ in breedste zin en gaat iets meer over de belangen van de werknemer.

Takenpakket

Klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit? We hebben het takenpakket zo ongeveer voor je opgesomd, zodat je daar wellicht een antwoord op vindt. Lees:

  • instemmingsrecht qua besluiten over personele regelingen
  • adviesrecht bij organisatorische, financiële en economische besluiten
  • inspraak over arbeidsvoorwaarden (o.a. werktijden), werkomstandigheden en beleidswijzigingen
  • toegang tot informatie die bijdragen aan de besluitvorming van een van bovenstaande punten

Er zijn werknemers die het zelf zien zitten om in deze OR te gaan deelnemen, maar misschien nog veel vaker zijn er personen wie worden aangedragen door andere werknemers. Zij zien diegene wel als ‘capabel’ genoeg om zich met dit soort dingen te bemoeien. Overigens wordt er gezegd dat elke soort werknemer van elke ‘ladder’ mag meedoen aan de OR. Alleen de persoon met de hoogste zeggenschap wordt hier van uitgesloten, alle andere leidinggevenden niet per se.

Heeft elk bedrijf een OR?

Aan de ene kant klinkt het geweldig, zo’n OR, maar aan de andere kant kent het wel degelijk wat voeten in aarde. De vraag die dan bij velen ook omhoog komt, is of zo’n OR bij elk bedrijf verplicht is.

Het antwoord op die vraag is ‘nee’. Tenminste, niet als je een organisatie of onderneming met minder dan 50 medewerkers hebt. Bij een organisatie of ondermening met meer dan 50 medewerkers, is het dus als vanzelfsprekend dat je er wél een hebt. Eenmaal in de praktijk blijkt dat de uiteindelijke ondernemer hier ook genoeg baat bij heeft, omdat het op die manier de werknemers tevreden kan stellen. Wil de ondernemer bijvoorbeeld iets aanpassen qua pensioenregeling, dan moet hij de werknemers daar wel van op de hoogte stellen, maar zal de OR namens hen spreken.

En wat is dan de MR eigenlijk?

MR staat voor medezeggenschapsraad. Je kan het eigenlijk zien als een soort OR van scholen. Dus, de MR heeft bijvoorbeeld als belangrijkste doel de belangen van ouders, leerlingen en personeel te behartigen. Verder heeft het inspraak in verschillende zaken die de school aangaan, zoals het schoolbeleid, de kwaliteit van het onderwijs, en de veiligheid op school. Leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel en hebben regelmatig overleg met de schoolleiding. De MR heeft in Nederland wettelijke bevoegdheden en rechten om mee te beslissen over belangrijke schoolzaken.

Dat het op een onderwijsinstelling plaatsvindt is dus het grootste verschil met de OR. Bovendien zullen er, naast het personeel, ook ouders in de raad zitten. En oha, ook kleine basisscholen, zonder 50 man personeel, hebben een MR.

Conclusie

In deze blog hebben we bekeken wat een ondernemingsraad nu precies is. We kunnen met enige zekerheid stellen dat het een raad is die opkomt voor de belangen van medewerkers. In plaats van dat er bij een beleidswijziging 80 werknemers aan het bureau van de ondernemer staat, is alles al besproken tijdens een OR meeting. Het is een mooi orgaan waarvan de waarde zeker niet mag worden onderschat.

Total
0
Shares
Vorige
Te klein of super handig? Dit zijn de kleinste graafmachines
Red and Black Plastic Toy Car

Te klein of super handig? Dit zijn de kleinste graafmachines

Eenieder wie geïnteresseerd is in het gebruiken van graafmachines zal ook

Volgende
Factoring maakt ondernemen makkelijker
man writing on paper

Factoring maakt ondernemen makkelijker

Als je een klein of middelgroot bedrijf hebt, ben je elke dag druk bezig

Ook interessant