worm s eye view architectural photography of high rise building

Governance betekenis: alles wat je moet weten over Governance binnen bedrijven

Governance is de manier waarop een organisatie geleid en bestuurd wordt. Het omvat de regels, processen en structuren die zijn ingesteld om de verantwoordelijkheid, rekenschap en controle binnen een organisatie te beheren. Governance is van groot belang voor een bedrijf omdat het helpt om de belangen van alle stakeholders te behartigen en ervoor te zorgen dat het bedrijf effectief en efficiënt functioneert.

Er zijn verschillende aspecten van governance die van toepassing zijn op bedrijven, waaronder interne governance, externe governance en corporate governance.

Interne Governance

Interne governance omvat de regels, processen en structuren die zijn ingesteld binnen een bedrijf om de verantwoordelijkheid en rekenschap binnen het bedrijf te beheren. Je moet hierbij denken aan het beleid voor risicomanagement, interne controle en compliance. Interne governance is van groot belang voor het bedrijf omdat ze helpen om interne fraud en mismanagement te voorkomen en ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving.

Externe Governance

Externe governance gaat over de regels, processen en structuren die zijn ingesteld door de overheid of brancheorganisaties om de verantwoordelijkheid en rekenschap van bedrijven te beheren. Bijvoorbeeld de wet- en regelgeving die van toepassing is op het bedrijf, evenals de principes en richtlijnen voor corporate governance die worden voorgeschreven door brancheorganisaties. Externe governance is essentieel voor het bedrijf omdat ze helpen om externe fraud en mismanagement te voorkomen en ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving en de principes en richtlijnen voor corporate governance.

Corporate Governance

Corporate governance bestaat uit de regels, processen en structuren die zijn ingesteld om de verantwoordelijkheid en rekenschap van het bedrijf voor haar stakeholders te beheren. Dit omvat bijvoorbeeld het beleid voor risicomanagement, interne controle en compliance, evenals de principes en richtlijnen voor corporate governance die zijn vastgesteld door de raad van bestuur en de aandeelhouders. Corporotate governance helpt om fraud en mismanagement te voorkomen en ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan de verwachtingen van haar stakeholders.

man and woman smiling inside building
Photo by Rebrand Cities on Pexels.com

Waarom is goede corporate governance zo belangrijk?

Een goede corporate governance is van groot belang voor een bedrijf omdat het helpt om de belangen van alle stakeholders te behartigen en ervoor te zorgen dat het bedrijf op een verantwoorde manier wordt bestuurd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een bedrijf transparant is over haar activiteiten en prestaties, en dat er een evenwicht is tussen de belangen van aandeelhouders, werknemers, klanten en de gemeenschap, ook wel de stakeholders genoemd.

Raad van bestuur

Een belangrijk onderdeel van corporate governance is de rol van de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de prestaties van het bedrijf en het aanstellen van het managementteam. De raad van bestuur moet ook zorgen dat het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving en dat er een evenwicht is tussen de belangen van de aandeelhouders en andere stakeholders.

Aandeelhouders

De rol van de aandeelhouders. Corporate governance bestaat ook uit de de rol van aandeelhouders. Aandeelhouders hebben het recht om te stemmen op belangrijke beslissingen die het bedrijf aangaan, zoals fusies en overnames, herstructurering en verkoop van aandelen. Aandeelhouders hebben ook het recht om de leden van de raad van bestuur te kiezen en te vervangen. Dit geeft aandeelhouders een belangrijke rol in de governance van het bedrijf, en zorgt ervoor dat het managementteam verantwoording aflegt aan de aandeelhouders.

Transparantie en verantwoording

Ook een essentieel onderdeel van corporate governance is de transparantie en verantwoording van het bedrijf. Bedrijven moeten regelmatig financiële rapporten en andere informatie publiceren, zodat aandeelhouders en andere stakeholders op de hoogte zijn van de prestaties en activiteiten van het bedrijf. Bedrijven moeten ook hun maatschappelijke en milieubelangen in acht nemen en transparant zijn over hoe ze hiermee omgaan.

De betekenis van Governance samengevat


Governance is de manier waarop een organisatie geleid en bestuurd wordt. Dit omvat interne governance, externe governance en corporate governance. Een goede governance helpt om de belangen van alle stakeholders te behartigen en zorgt ervoor dat een bedrijf op een verantwoorde manier wordt bestuurd. Dit behelst onder andere een goede interne controle, transparantie en verantwoording, en een evenwichtige afweging van de belangen van aandeelhouders en andere stakeholders.

Total
0
Shares
Vorige
Stakeholders betekenis: alles wat je moet weten over stakeholders
group of people sitting in front of table

Stakeholders betekenis: alles wat je moet weten over stakeholders

Stakeholders zijn personen of groepen die een belang hebben bij een organisatie

Volgende
Salaris automonteur: Gemiddeld Bruto Salaris, Opleiding en meer
man fixing vehicle engine

Salaris automonteur: Gemiddeld Bruto Salaris, Opleiding en meer

Het salaris van een automonteur varieert afhankelijk van verschillende factoren,

Ook interessant