Wat is een keurmerk?

De bedrijven, personen, opleidingen en examens die in QBISnl te vinden zijn voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen zorgen dat consumenten en bedrijven kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de dienst die geleverd word. Wat deze eisen precies betekenen wordt hier per register uitgelegd.

Bedrijvenregister

Een bedrijf wordt opgenomen in QBISnl als het erkend of gecertificeerd is.
Een erkenning hoeft maar eenmalig verkregen te worden en blijft vanaf dat moment altijd geldig voor dat bedrijf. Een erkend bedrijf beschikt over voldoende vakbekwaamheid en/of de juiste gereedschappen om het installatiewerk naar behoren uit te voeren, op te leveren, te onderhouden of te beheren. Een erkenning wordt na het verkrijgen niet meer gecontroleerd.

Een certificering betekent dat een bedrijf voldoet aan de normen met betrekking tot organisatie, vaardigheid, objectiviteit, deskundigheid en integriteit. Een gecertificeerd bedrijf werkt met kennis van Stichting ISSO, waardoor de professional voldoet aan de eisen over kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Voor duurzame technieken en voor ventilatietechnieken is er een kringloop aan ISSO-publicaties, onderwijs, examens en beoordelingsrichtlijnen (BRL’en). Deze bedrijven zijn geslaagd voor een geaccrediteerd examen, al dan niet in combinatie met een geaccrediteerde opleiding . Bedrijven worden na certificering ieder jaar een keer gecontroleerd om te kijken of ze nog steeds voldoen aan de gestelde normen.

De volgende kwaliteitskeurmerken voor bedrijven worden op dit moment vermeld door QBISnl:

 • BRL'en van InstallQ.

  BRL is een Beoordelingsrichtlijn, ook wel certificatieschema genoemd. Hierin worden eisen beschreven waaraan een bedrijf moet voldoen om een keurmerk te mogen gebruiken. Certificerende instellingen (CI) gebruiken een BRL om te zien of het bedrijf hier ook echt aan voldoet.

 • ‘DE-erkend bedrijf Haarden en Kachels’ van EVIS.

  Bedrijven met deze erkenning laten volgens de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES), hun hout gestookte haarden, kachels en ketels alleen nog installeren door gecertificeerde installateurs. Deze installateurs hebben een diploma gehaald bij de juiste (geaccrediteerde) vakopleiding.

 • 'OK CV bedrijf' van OVI.

  Het ‘OK CV’ certificaat staat voor veilig en zuinig stoken. Bedrijven moeten aan strengen eisen voldoen en werken met ‘Energie Service Specialisten’ voordat ze onder dit certificaat CV-ketels mogen inspecteren en onderhouden.

 • 'InstallQ-erkenning' (duurzame technieken)

  De InstallQ-erkenning geeft aan dat een bedrijf vakkundig werkt. Deze erkenning geeft aan dat het bedrijf beschikt over de vereiste diploma’s en de kennis en kunde voor degelijk installatiewerk. Maar ook gebruik maakt van het juiste gereedschap, de goede handboeken en op de hoogte is van de actuele wet- en regelgeving en de fundamentele wijzigingen in de wet- en regelgeving.

 • ‘Zonnekeur Installateur’ van de Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK)

  Een bedrijf met Zonnekeur Installateur voldoet aan de eisen van de InstallQ-erkenning. Deze installateurs beschikken dus over de juiste kennis en vaardigheden. Daarnaast worden er bij Zonnekeur ook eisen gesteld aan de kwaliteit en garantieperiode van de geleverde materialen en aan de bedrijfsvoering. Installatie en bedrijfsvoering worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Een Zonnekeur gecertificeerd bedrijf is dus vaardig en bereid om zich te laten controleren.

Persoonsregister

Vakmensen worden in QBISnl vermeld als ze een Bewijs van Vakbekwaamheid hebben behaald. Voor dit bewijs moet een (geaccrediteerd) examen succesvol afgelegd worden. Een Bewijs van Vakbekwaamheid toont aan dat het bedrijf of de vakman over voldoende kennis en vaardigheden beschikt in een specifiek vakgebied. Op dit moment zijn de volgende examens in QBISnl opgenomen:

Betonkernactivering

 • Betonkernactivering (CITO)

Energielabel woningbouw:

 • EPA-W opnemer (CITO)
 • EPA-W adviseur (CITO)

Energielabel utiliteitsbouw:

 • EPB-adviseur (CITO)
 • EPN-adviseur (CITO)

Noodverlichting:

 • Noodverlichtingsdeskundige (CITO)

Ventilatie:

 • Installeren en opleveren ventilatiesystemen (CITO)
 • Basis ventilatietechniek (CITO)
 • Beheer en onderhoud ventilatiesystemen (CITO)
 • Ontwerpen ventilatiesystemen (CITO)
 • Systeemmontage (CITO)

Warmtepompen:

 • Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw (CITO)
 • Lucht/lucht warmtepompen voor utiliteitsgebouwen (CITO)
 • Lucht/water warmtepompen voor woningen (CITO)
 • Individuele warmtepompen in woningen en kleine utiliteit (CITO)
 • Collectieve warmtepompen in woningen (CITO)

Zonne-energie:

 • Deskundige zonnestroomsystemen (CITO)
 • Uitvoering zonnestroomsystemen (BDA)
 • Deskundige zonnewarmtesystemen (CITO)
 • Montage zonne-energiesystemen op daken (BDA)
 • Uitvoering zonnewarmtesystemen (BDA)

Vakbekwaamheid koude- en klimaatsystemen Stichting KliQ

Bewijs van vakbekwaamheid voor het werken aan koude- en klimaatsystemen gevuld met natuurlijke koudemiddelen onderverdeeld in de volgende specialismen:

 • Vakbekwaamheid Ammoniak
 • Vakbekwaamheid Kooldioxide
 • Vakbekwaamheid Koolwaterstoffen

KNX Partners - de vakman voor woning- en gebouwautomatisering

 • De internationale KNX Associatie waakt over het internationale KNX-protocol. De associatie zorgt er ook voor dat er in alle landen van de wereld gecertificeerde opleidingsinstellingen zijn. Deze trainingscentra verzorgen de KNX-opleiding. Bij deze opleiding weet de cursist zeker dat de docent het systeem kent en de juiste informatie aan de cursist zal leren. Iedere cursist die na de vijfdaagse basiscursus het officiële examen haalt, mag zich officieel KNX Partner noemen. Dit is een internationale kwalificatie en is dus wereldwijd geldig. De kwalificatie geeft aan dat de vakman over de basiskennis beschikt om woning- en gebouwautomatiseringsinstallaties te ontwerpen, te programmeren en te installeren. In Nederland zijn vijf erkende opleidingsinstellingen die de basiscursus verzorgen.

Opleidingsregister

Alle opleidingen die in QBISnl gevonden kunnen worden zijn geaccrediteerd. Accreditatie betekent dat de opleiding erkend is als een goede opleiding. Om te zorgen dat een opleiding goed genoeg is, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. InstallQ is de partij die opleidingen binnen de installatietechniek controleert (en accrediteert).

Examenregister

Alle examens die in QBISnl gevonden kunnen worden zijn geaccrediteerd. Accreditatie betekent dat het examen erkend is als een goed examen. Om te zorgen dat een examen goed genoeg is, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. InstallQ is de partij die examens binnen de installatietechniek controleert (en accrediteert).