best resume writing services for teachers quotes phd thesis in tourism marketing it research paper topics on information technology odysseus epic hero essay dissertation defence t shirt line business plan assignment assistance

Weg naar energieneutraal wonen vereist grote stappen

Om de woningvoorraad in 2050 energieneutraal te hebben, is een radicalere aanpak nodig dan nu wordt gevolgd. Dat was de boodschap van energiedeskundige Jan Willem van de Groep op het Woonbondsymposium 'Routekaart naar energieneutraal' op vrijdag 9 december in Amsterdam.

Het beleid is tot nu toe gericht op het stapsgewijs energiezuiniger maken van de woningvoorraad. In het Energieakkoord staat dat het woningbezit van woningcorporaties in 2020 gemiddeld energielabel B moet hebben. Dat doel wordt waarschijnlijk bij lange na niet gehaald. Maar Van de Groep wil het over een totaal andere boeg gooien. Volgens hem zit de label B doelstelling voor 2020 het lange termijn doel van energieneutraal wonen behoorlijk in de weg. Hij pleit voor veel grotere stappen en ingrijpender maatregelen. “Het gaat om het tegelijkertijd op groen zetten van heel veel stoplichten”.

3,5 miljoen woningen energieneutraal maken

“De labelbenadering legt te veel de nadruk op de theoretische energiebesparing. In de praktijk is het verschil in energieverbruik tussen een label G een label A-woning veel minder groot. Geen 2800 kubieke meter gas, maar slechts 900. De grote opdracht is van de 3,5 miljoen woningen die zijn gebouwd tussen 1946 en 1974 'nul op de meter' woningen te maken”, aldus Van de Groep in zijn prikkelende betoog. In zijn ogen vereist dat een andere manier van denken bij woningcorporaties, en een veel innovatievere houding van de bouwsector. “Het goede nieuws voor huurders is dat ze door deze radicale aanpak comfortabele, gezonde huizen krijgen, tegen gelijkblijvende of dalende woonlasten.”

Geld is geen 'dingetje'

Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid in Amsterdam, herkende zich in het betoog van Van de Groep. “De uitdaging is heel groot, vooral in de naoorlogse voorraad en we zullen met z’n allen nauw moeten samenwerken om de ambitieuze doelstellingen te halen.” Hij wees erop dat 20% van de Amsterdammers moeite heeft de energienota te betalen. Ook Bert Wijbenga, directeur-bestuurder van woningstichting Woonbron en voorzitter van de Groene Huisvesters, is overtuigd van de noodzaak van een radicale aanpak. Hij vindt wel dat Van de Groep te gemakkelijk praat over de financiering van het energieneutraal maken van de woningvoorraad. “Dat is geen dingetje, zoals Jan Willem zegt. We moeten daar met elkaar heel goed over praten, want er is veel geld mee gemoeid.”