monster resume writing services creative writing journal significant person essay health service management thesis best dissertation writers nursing professional writing etiquette homework help electric circuit the house on mango street assignments education

Zonne-energie goedkoopste en schoonste alternatief voor fossiel

Het positieve effect van zonne-energie als duurzame energiebron overstijgt de negatieve impact van de productie van zonnepanelen. Dit geldt zowel voor het verbruik van energie als voor de uitstoot van CO2 tijdens de productie. Dit blijkt uit een STW-onderzoek van Atse Louwen en Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht in samenwerking met collega's van de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven.

De massale productie van zonnepanelen in landen waar milieuaspecten niet zo nauw worden genomen, levert regelmatig discussie op over hoe duurzaam zonnepanelen nu eigenlijk zijn. “In onze studie hebben wij daarom zorgvuldig alle duurzaamheidsaspecten van de productie en de opbrengst van zonnepanelen over de afgelopen veertig jaar onderzocht. Hieruit blijkt dat zonne-energie momenteel zowel het goedkoopste als het schoonste alternatief is voor fossiele brandstoffen”, aldus zonne-energieonderzoeker Wilfried van Sark.

Schaalvergroting en efficiëntie

Sinds de introductie van zonne-energie in de jaren zeventig is de kostprijs gedaald van ongeveer 75 euro per watt geïnstalleerd vermogen naar onder de 1 euro per watt. Dit komt enerzijds door schaalvergroting van de industrie en anderzijds door innovaties in de technologie en productie. Hierdoor is het energie- en materiaalgebruik per zonnepaneel gedaald, terwijl de opbrengst per zonnepaneel steeds groter is geworden.

'Omslagpunt gepasseerd'

Ook als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, komt de productie van zonnepanelen uit op een nettowinst. Promovendus Atse Louwen: “Uit ons onderzoek blijkt dat ondanks de sterke groei van het aantal zonnepanelen, de uitstoot van CO2 tijdens de productie ruimschoots teniet wordt gedaan door de schone productie van elektriciteit door die zonnepanelen. Het omslagpunt is eind 2014 gepasseerd.”

Voetbalvelden

Op dit moment is een capaciteit van 300 gigawatt geïnstalleerd verspreid over de hele wereld. Naar verwachting zullen zij dit jaar in totaal meer dan 370 TWh elektriciteit leveren; zo'n 1,5 procent van de totale wereldwijde elektriciteitsvoorziening. Van Sark: “Dit lijkt misschien weinig, maar is toch al een besparing van zo'n 170 megaton CO2. En de groei van het aantal toegepaste zonnepanelen is er nog lang niet uit.” Daarnaast zal het voordeel tussen milieuopbrengst en milieukosten nog groeien, omdat de productie en technologie van zonnepanelen nog volop in ontwikkeling zijn.