contract law assignment help order resume online on dominos world literature essays help starting an essay academic literature review sample how to do a physics lab report do your own homework uva dissertation on ocular drug delivery ana maria rey phd thesis

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

Minister Kamp van Economische Zaken presenteerde 7 december de Energieagenda, waarin het kabinet aangeeft hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. Het kabinet stuurt in de energietransitie aan op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benut Nederland de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.

Minister Kamp: “De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is.”

Energieagenda

In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023. “Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken”, aldus de minister.

Geleidelijke en tijdige overgang

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. “Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt”, licht minister Kamp toe.

Verantwoordelijkheid van iedereen

“Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons” stelt Minister Kamp. “De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken. Het kabinet vindt het belangrijk om met de partijen in gesprek te blijven en, net zoals bij het Energieakkoord, afspraken te maken over de invulling van de transitie naar een CO2-arme economie en samenleving.”